Познавате ли електромагнитни клапани за поставяне?|RHSMT

Електромагнитни вентили за поставяне

Има много разновидности на електромагнитни клапани, използвани в машините за поставяне.Различни електромагнитни клапани играят функция при различни позиции на системата за управление за машини за поставяне.Възвратните клапани, предпазните клапани, насочващите клапани, клапаните за регулиране на скоростта и др. са най-широко използваните видове.

2
3
4

Какво трябва да се има предвид при избора на електромагнитен клапан за машината за поставяне?

1. Надеждност

Електромагнитният клапан на машината за поставяне е разделен на два типа: обикновено затворен и нормално отворен.Обикновено се използва нормално затворен тип, който се отваря, когато захранването е включено, и се затваря, когато захранването е изключено.

Когато периодът на действие е относително кратък и честотата е висока, типът с директно действие обикновено се избира, докато серията с бързо действие се избира за по-големи диаметри.Тестът за живот, който често се провежда в завода, принадлежи към проекта за типово изпитване.По-конкретно, в Китай няма професионален стандарт за електромагнитен клапан на машината за поставяне, така че внимателно избирайте производителя на електромагнитен клапан.

2. Сигурност

Обикновено електромагнитният клапан на машината за поставяне не е водоустойчив.Ако условията не го позволяват, моля, изберете водоустойчивия вариант.Производителят може да го персонализира.

Най-голямото номинално налягане на електромагнитния клапан на машината за поставяне трябва да надвишава най-високото налягане в тръбопровода;в противен случай експлоатационният живот на вентила ще бъде съкратен или ще възникнат други непредвидени събития.
Експлозивните ситуации трябва да използват подходящи взривоустойчиви продукти.Цялата неръждаема стомана трябва да се използва за корозивни течности, докато пластмасовият крал (SMT електромагнитен клапан SLF) трябва да се използва за силно корозивни течности.

Представете операционната концепция на електромагнитния клапан на машината за поставяне:

ФАБРИКА2

Има затворена кухина в соленоидния клапан на устройството за монтаж на чипове.Има перфорации на няколко места.Всеки отвор е свързан към отделна маслена тръба.Кухината съдържа клапан в центъра и два електромагнита от противоположните страни.Чрез управление на движението на тялото на клапана за блокиране или изтичане на различни отвори за изпускане на масло и входният отвор за масло обикновено е отворен, хидравличното масло ще навлезе в различни тръби за изпускане на масло и след това ще бъде изтласкано от налягането на маслото.Буталото на масления цилиндър избутва буталния прът, който от своя страна задвижва механичното устройство напред.По този начин механичното движение се контролира чрез включване и изключване на тока на електромагнита.

Апаратът за поставяне В промишлената система за управление електромагнитните вентили се използват за регулиране на потока, скоростта и други свойства на средата.Електромагнитният клапан на машината за поставяне се управлява чрез електромагнитен ефект, докато релето служи като основна техника за управление.По този начин електромагнитният клапан на машината за поставяне може да си сътрудничи с няколко вериги, за да осигури желаното управление, осигурявайки прецизност и адаптивност на управлението.

ФАБРИКА

#Клапан Panasonic#Клапан JUKI #Клапан YAMAHA#Samsung/ Hanwha Клапан #FUJI Клапан


Време на публикуване: 27 октомври 2022 г